Wij hechten een groot belang aan de privacy van de bezoekers van onze website(s) en van onze klanten. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, hoe wij dat doen en met welk doel.

Doeleinden van verwerking

Op onze website kunt je gegevens achterlaten, zoals naam en e-mail. Deze gegevens gebruiken wij alleen om u te informeren over onze producten en dienstverlening.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens die wij bewaren. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) om te voorkomen dat de persoonsgegevens die je op onze website invult, onderschept kunnen worden door onbevoegden.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken de persoonsgegevens die je op de website heeft ingevuld niet aan derden, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of voor zover verstrekking echt noodzakelijk is om de diensten te kunnen leveren.  Als wij op grond van de wet verplicht zijn om jegegevens af te staan, zullen wij uiteraard ook onze verplichting nakomen. Wij zullen je daar dan zo snel mogelijk van op de hoogte stellen, behalve als wij dat op grond van de wet dit niet niet mogen. Wij verkopen je persoonsgegevens nooit aan derden.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Als je niet wilt dat via Google Analytics gegevens worden verzameld over je klikgedrag, kunt je via de opt-out optie van Google daarvoor zorgen. Wij koppelen de gegevens die via Google Analytics worden verzameld niet aan de persoonsgegevens die op de website worden ingevuld

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan: info@bas-solutions.nl