BAS Solutions

We zijn gespecialiseerd in het oplossen van complexe vraagstukken rondom concepten, business modellen, bedrijfsprocessen, software keuze & ontwikkeling en implementatie.

We zijn actief in verschillende markten, maar hebben een specialisme opgebouwd in de food-, groothandel- en de industriële branche.

En als we de kennis niet in huis hebben voor specifieke vraagstukken hebben wij een netwerk van specialisten om ons heen, die kunnen meedenken en kunnen bijdragen aan de oplossing van het vraagstuk.


Van advies naar resultaat


Wij zijn op ons sterkst als we uitgedaagd worden en zijn pas tevreden als jij als opdrachtgever tevreden bent. 

We zijn gespecialiseerd in complexe vraagstukken rondom concepten, verdienmodellen, processen, project management, softwareontwikkeling en implementatie. 

We denken in oplossingen, niet in problemen.

Een duidelijk doel voor ogen


Wij ondersteunen  onze klanten hun bedrijfsprocessen slimmer in te richten en denken mee hoe ze hun business model kunnen uitbreiden.

Wij houden dus niet van dikke documenten of langdurige advies sessies, maar van doelgericht stappen ondernemen. Hierdoor kunnen wij er samen voor zorgen dat wij in een korte termijn een oplossing kunnen realiseren en/of geld kunnen verdienen.

Wij geloven in de oplossing


Wij durven mee te investeren!

BAS Solutions schrikt niet terug om risico’s te nemen en verder te gaan in de relatie met de klant.
Wij investeren zelfs in initiatieven waar we in geloven!


Ben je niet tevreden over de samenwerking dan kan je stoppen op ieder moment.

Innovatief &
Up to date


Wij voorzien in innovatieve en praktische ideeën en volgen op de voet de laatste ontwikkelingen op het gebied van (nieuwe) business modellen, nieuwe technologieën, succesvolle ontwikkelmethodes en software oplossingen.

Vaak kunnen andere bedrijven 80% van de oplossing leveren, het verschil en het onderscheidend vermogen zit verstopt in de laatste 20%. In deze laatste 20% kunnen wij het verschil leveren.

Gedreven en nauw betrokken


Wij zijn nauw betrokken bij het bedrijf en haar problematiek of uitdaging en gedreven in het oplossen van het vraagstuk.

We houden ervan om als team of partners te fungeren en niet op basis van klant - leverancier relatie.

We willen voelen, zien en ervaren wat er speelt bij de onderneming. Daarom zijn wij ook vaak op locatie bij de onderneming om te sparren en te adviseren.

Wij werken voor mensen


We begrijpen dat je als ondernemer of manager niet wilt horen “wat” je moet doen, maar je graag wilt horen “hoe” je het moet doen.

Wij werken voor mensen. Personen die aandacht en antwoorden willen hebben en resultaten willen zien. 
We komen deadlines na en leveren op tijd, beantwoorden mails snel, staan open voor kritiek en zullen er alles aan doen om de best denkbare kwaliteit te leveren.

Onze aanpak

in 6 stappen van onbekend naar een hechte samenwerking.

Begrijpen we elkaar?

Allereerst door middel van een kopje koffie en allemaal vrijblijvend.

Wij geloven dat persoonlijk contact de enige manier is.  We willen graag horen waar je wilt groeien, wat je idee is of waar je “pijn” hebt en/of voor welke knelpunten je graag oplossingen wilt zien.

We zullen ten allen tijden polsen of we jouw vraagstuk goed hebben begrepen alvorens we doorgaan naar de volgende stap.

Begrijpen we elkaar?

Allereerst door middel van een kopje koffie en allemaal vrijblijvend.

Wij geloven dat persoonlijk contact de enige manier is.   We willen graag horen waar je wilt groeien, wat je idee is of waar je “pijn” hebt en/of voor welke knelpunten je graag oplossingen wilt zien.

We zullen ten allen tijden polsen of we jouw vraagstuk goed hebben begrepen alvorens we doorgaan naar de volgende stap.

Hoe haalbaar is het project

Hoe haalbaar is het project?

Op basis van jouw feedback en inzichten verdiepen wij ons in het vraagstuk en komen we samen tot de vormgeving en toetsen we de haalbaarheid van het project en onze samenwerking. 

Mochten het vertrouwen en het gevoel bij één van beide partijen - bij elkaar of bij het project - niet 100% goed voelen, dan zullen wij nooit tot samenwerking overgaan.

Wij presenteren plan en voorstel

Wij presenteren ons plan en voorstel

We hebben een goede klik en zijn overtuigd dat het project haalbaar is. Wij zullen ons plan verder uitwerken en presenteren. Natuurlijk maken we ook helder welke investering benodigd is om het resultaat te behalen. 

Kan je je vinden in ons plan en is het benodigde budget in overeenstemming met de mogelijkheden, dan kunnen we onze samenwerking vastleggen in een overeenkomst. Nu kunnen we snel starten met de uitvoering van het project.

Het project gaat van start

Het project gaat van start

Op basis van de afspraken die we hebben gemaakt maken we een gedetailleerde plan en straten we met het project. 

Indien software ontwikkeling nodig is, zullen wij gebruik maken van Scrum. Dit is een Agile projectmethodiek, waarbij flexibiliteit voorop staat. We kijken niet te ver vooruit, maar plannen alleen wat we op korte termijn nodig hebben. Wij zijn hierdoor uitermate flexibel en breken niet ons hoofd over functionaliteiten welke nu nog niet duidelijk, maar ook nog niet nodig zijn.

Wij implementeren de oplossing

Wij implementeren de oplossing

Het implementeren van de oplossing loopt gedeeltelijk parallel aan de uitvoering. Wij werken met korte planningsperiodes van meestal 2 weken. Na die 2 weken worden delen van het project opgeleverd. Wij betrekken je zeer nauw bij het project en je kunt direct feedback geven en het project sturen.

Meten, leren en verbeteren

Meten, leren en verbeteren

We blijven graag in het proces betrokken om te zien of hetgeen we gezamenlijk hebben gerealiseerd ook het gewenste resultaat levert. Op basis van vooraf besproken KPI's, meten we de resultaten. Indien nodig zullen we verbeteringen voorstellen en deze doorvoeren. Alleen door te meten, weten we of resultaten zijn gehaald.


Onze laatste blog artikelen

Onze referenties

Blije klanten, daar doen we het voor.
Barracuda Uninc
Leukverjaardagsfeestje.nl
New Skool Media
Van Dijk Holland
SportsPlus
Astal Security